Gelia|ELSTORE|RESERVDELAR TILL LAMPOR|

        Gelia

Gelia startades 1975 i Grästorp, Västergötland där de fortfarande har sin bas. Gelia började som en regional distributör av byggel för att snart fortsätta med SB-påsar som gjorde det lätt för butikerna att exponera artiklarna för sina kunder. SB-förpackningar och konsumentinformation i butik blev, och är, nyckeln till Gelias framgångsrika koncept.

Några viktiga milstolpar i företagets historia är först 1985, då det kom till ett samarbetsavtal mellan Gelia Industri och dåvarande Järnia AB. Samarbetet fick till följd att omsättningen nästan fördubblades under en 3-års period.

1992 förvärvade Gelia en konkurrent vid namn Critex/Elektropop. Följden av detta blev att Gelia förändrade sin marknadsstrategi från att arbeta med ett varumärke, till att bearbeta marknaden med 3 olika profiler. Ett för vardera järn- & byggfackhandeln, dagligvaruhandeln och elfackhandeln.

Produkter
12 36 72